Leren splitsen in groep 2 en 3 - Getal van de dag - Splitshuisjes

Kinderen in groep 2 maar vooral in groep 3 maken een belangrijke stap in hun ontwikkeling, ze gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Een van de vaardigheden die zij op deze leeftijd onder de knie moeten krijgen, is het leren splitsen. Het leren splitsen is van groot belang omdat het de basis legt voor het begrip van getallen en rekenkundige bewerkingen. 

Het splitsen van getallen houdt in dat een getal wordt opgedeeld in twee of meer delen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het getal 6 wordt opgesplitst in 4 en 2, of dat het getal 9 wordt verdeeld in 5 en 4. Door te leren splitsen, leren kinderen dat getallen uit verschillende onderdelen kunnen bestaan en kunnen ze patronen herkennen binnen de structuur van cijfers. Dit kun je oefenen met het wisbordje getal van de dag en de splitshuisjes van mijnwerkplekje. 

Waarom is leren splitsen zo belangrijk

Eén van de voornaamste redenen waarom het leren splitsen zo belangrijk is, is omdat het kinderen helpt om snel rekensommen op te lossen. Stel je voor dat een kind de som 7 + 8 moet oplossen. Wanneer je deze som zou opsplitsen als "7 + (5 + 3)", kan het kind snel zien dat dit dezelfde uitkomst heeft als "7 + (4 + 4)". Door gebruik te maken van deze splitsstrategieën kunnen kinderen sneller en efficiënter rekenopgaven uitvoeren. Daarnaast helpt het splitsen van getallen ook bij het ontwikkelen van een beter getalbegrip. Kinderen kunnen door middel van splitsen bijvoorbeeld leren dat 9 bestaat uit de combinatie van 5 en 4, maar ook uit de combinatie van 6 en 3.

Dit begrip van de samenstelling van getallen biedt kinderen een stevige basis voor verdere rekenkundige concepten zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bovendien draagt het leren splitsen bij aan het ontwikkelen van het analytisch denkvermogen van kinderen. Door getallen op te delen in verschillende onderdelen worden ze gestimuleerd om logische verbanden te leggen en patronen te herkennen. 

Door al op jonge leeftijd deze vaardigheid onder de knie te krijgen, leggen ze een stevig fundament voor hun verdere rekenkundige ontwikkeling. Het leren splitsen stelt hen in staat om snel rekensommen op te lossen, biedt een beter begrip van getallen en bevordert hun analytisch denkvermogen. 

getal van de dag - leren splitsen

 

Tips om te leren splitsen in groep 2 en 3

Het is belangrijk om leerlingen een solide basis te bieden in het splitsen van getallen, aangezien dit een fundamentele vaardigheid is die verder zal worden uitgebouwd in hun rekenkundige ontwikkeling. 

Eén methode die veel wordt gebruikt bij het leren splitsen, is het gebruik van concrete materialen. Door gebruik te maken van manipulatieve materialen zoals gekleurde blokjes of rekenrekjes, kunnen leerlingen getallen tastbaar maken en visueel representaties creëren van de splitsingen. Ze kunnen de materialen fysiek verdelen en zo beter begrijpen dat een getal kan worden opgesplitst in verschillende delen. 

Een andere veelgebruikte methode is het werken met visuele representaties, zoals splitshuisjes of splitssommen. Deze tools tonen de splitsing van een getal op een visuele manier en helpen leerlingen om patronen en structuren te herkennen. Bijvoorbeeld, door middel van splitshuisjes kunnen leerlingen zien hoe een getal verdeeld kan worden tussen twee ramen. Dit helpt hen om strategisch te denken bij het bepalen van de juiste splitsing. Bijvoorbeeld de splitshuisjes van mijnwerkplekje, deze oefenen het splitsen maar maakt ook de vertaalslag naar de sommen die je ermee kunt maken.  Ook het wisbordje getal van de dag oefent het splisten , maar ook buurgetallen, 2 meer, 2 minder en de plek in getalrij. 

Daarnaast kan ook het gebruik van memorisatie en herhaling effectief zijn bij het leren splitsen. Leerkrachten kunnen strategieën aanbieden aan leerlingen om bepaalde splitsingen uit hun hoofd te leren. Door regelmatig te oefenen en herhaaldelijk terug te keren naar deze splitsingen, kunnen leerlingen deze strategieën internaliseren en toepassen op andere splitsingen. Differentiatie is ook een belangrijk aspect bij het aanleren van het splitsen in groep 3. Hier kan het wisbordje getal van de dag goed ingezet worden. 

Tot slot is het belangrijk om het leren van splitsingen leuk en betekenisvol te maken voor de leerlingen. Door spelletjes, leuke activiteiten en real-life contexten toe te voegen aan de lessen, kunnen leerlingen gemotiveerd worden om actief bezig te zijn met de splitsingen. Het leren van splitsingen in groep 3 legt een solide basis voor verdere rekenkundige vaardigheden. 

Contact

Wil je graag meer informatie over het splits-rekenmateriaal van Mijn Werkplekje? Dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

 

 

 

 

© 2015 - 2024 mijnwerkplekje-shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel